TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

1. Audit

Komplexné služby v oblasti auditu

Audit účtovných závierok vykonávame v súlade s audítorskými štandardami Slovenskej komory audítorov. Orientujeme sa na vykonávanie auditu obchodných spoločností, družstiev a obcí. Audit vykonávame v súlade so zákonom č.73/92 Zb. o audítoroch.
>>> Viac o audíte účtovnej závierky

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

Komplexný účtovný a daňový servis

Vykonávame kompletné spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva právnickým a fyzickým osobám. K našim službám patrí aj komplexné vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd.
>>> Viac o účtovníctve mzde a daniach

3. Poradenstvo

Komplexné celoročné poradenstvo

Ekonomické a účtovné poradenstvo dáva našim klientom záruku, že ich podnikateľské aktivity budú prebiehať v súlade s platnými zákonmi v oblasti účtovníctva, daní a financovania v Slovenskej republike.
>>> Viac o celoročnom poradenstve

4. Finančné analýzy

Komplexné posúdenie hospodárenia

Vypracovávame finančné analýzy pre potreby našich klientov na základe výsledkov hospodárenia ku dňu účtovnej závierky.
>>> Viac o finančných analýzach