TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Daňové poradenstvo

V oblasti daňového poradenstva poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:

  • spracovanie daňových priznaní
  • dane z príjmov právnickych osôb
  • dane z príjmov fyzických osôb
  • posúdenie ekonomických transakcií z pohľadu daňových dopadov u právnickych i fyzických osôb