TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Ekonomické poradenstvo

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je ekonomické poradenstvo a poradenstvo v oblasti účtovníctva. Ekonomické a účtovné poradenstvo dáva našim klientom záruku, že ich podnikateľské aktivity budú prebiehať v súlade s platnými zákonmi v oblasti účtovníctva, daní a financovania v Slovenskej republike.

Služba ekonomického poradenstva je určená pre spoločnosti, ktoré potrebujú zefektívniť svoju činnosť alebo sa chcú lepšie pripraviť na dopady nepriaznivej hospodárskej situácie.

  • Odborné ekonomické poradenstvo formou konzultácií - telefonicky, e-mailom, osobne
  • Analýza (review) ekonomickej situácie klienta pre bankový sektor
  • Ekonomická analýza hospodárskeho výsledku, vplyv na základ dane a jeho optimalizácia
  • nalýza starých pohľadávok a záväzkov
  • Konzultácie pri založení, zlúčení, zmene právnej formy, likvidácii spoločnosti a iné
  • Príprava ekonomických podkladov a dokumentácie pre získanie investičného úveru
  • Podrobná analýza stavov účtov na požiadanie klienta
  • Finančné a iné analýzy