TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Kontakt poradenstvo

Ing. Libuša Šulganová

konateľ spoločnosti a audítor
mobil: 0903 204 979
libusa.sulganova@taxauditconsult.sk

Martin Šulgan

ekonomický a účtovný poradca
mobil: 0903 462 071
martin.sulgan@taxauditconsult.sk