TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Jednoduché účtovníctvo

Naša firma Vám spracuje kompletne evidenciu v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmu a zákona o DPH.

 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia krátkodobého majetku
 • evidencia dlhodobého hmotného(vlastného, leasingového, úverového) a nehmotného majetku
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • vypracovanie rôznych výkazov a priznaní pre úrady
 • vedenie knihy jázd
 • účtovné a daňové poradenstvo

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – DAŇOVÁ EVIDENCIA (možnosť viesť účtovníctvo od 01.03.2009) Spracovanie jednoduchého účtovníctva – daňová evidencia je výhodná hlavne pre podnikateľov, ktorých príjem počas roka podnikania nebol vysoký Základnou podmienkou je: podnikateľ v danom roku vykonával činnosť bez zamestnanca a príjmy za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 170 000 eur

 • vedenie evidencie o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede
 • vedenie evidencie o hmotnom a nehmotnom majetku
 • vedenie evidencie o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch
 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie daňového priznania
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO VEDENÉ PAUŠÁLNE Spracovanie jednoduchého účtovníctva paušálnym spôsobom je výhodné hlavne pre podnikateľov, ktorých príjem počas roka podnikania nebol vysoký.Výdavky môžu byť 40% (od 01.01.2011 sa nemôžu už uplatňovať 60%).

 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - ZAHRANIČNÝ PRÍJEM Spracovanie jednoduchého účtovníctva so zahraničným príjmom je pre podnikateľov a súkromné osoby, ktorí počas roka pracovali prevažne v zahraničí a príjem, ktorí tam dosiahli, majú povinnosť priznať na Slovensku.

 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie daňového priznani
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo