TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva zabezpečujeme pre klientov v prostorách naší společnosti na účtovnom softvéry od společnosti ABRA. Ide o systémovú verziu určenú pre profesionálne účtovné firmy, ktorú prevádzkujeme v sieťovej architekture Klient/Server. Účtovné a mzdové agendy systému ABRA sú pripravené na všetky zmeny, které nastaly nastanú na základe aplikácie Zákonov. Túto pripravenosť dokladá i auditorské osvedčenie.

Podvojné účtovnictvo, rozsah poskytovaných služieb

V rámci spracovania podvojného účtovníctva našim klientom tiež poskytujeme:

  • vedenie agend súvisiacich so spracovaním výkazov a rozborov podľa požiadavky zákazníka
  • spracovánie agendy súvisiacej so sociálnym a zdravotným poistením
  • spracovanie mzdovej agendy
  • zastupovánie klienta pred úradmi
  • spracovanie daňových priznaní

Garancia kvality

Garanciu kvality nami odvedenej práce umocňuje tá skutočnosť, že účtovné práce sú následne kontrolované účtovným supervízorom, alebo účtovným poradcem, který tiež so závermi kontroly zoznámí nášho zákazníka.