TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Vedenie mzdovej agendy

Naša firma Vám spracuje kompletne mzdovú evidenciu v zmysle zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmu.

 • vypracovanie vstupných a výstupných podkladov pre mzdové účtovníctvo (PERSONÁLNA AGENDA)
 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov, rekapitulácia mzdy
 • vedenie osobných údajov zamestnancov
 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov, rekapitulácia mzdy
 • vypracovanie prevodného príkazu
 • vyúčtovanie dane
 • rekapitulácia účtovníctva
 • vypracovanie potvrdení pre zamestnávateľa a pre zamestnancov na základe vyžiadania
 •    
 • vypracovanie prehľadov a hlásenia pre daňový úrad
 • mzdové poradenstvo

Po dohode s klientom si danú spoločnosť môžeme priradiť do systému elektronického podávania prihlášok, odhlášok a výkazov.