TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Kontakt finančné analýzy

Ing. Marián Šulgan

asistent audítora
mobil: 0903 758 774
marian.sulgan@taxauditconsult.sk