TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

História firmy

Naša spoločnosť vykonáva svoju činnosť od roku 1995. Spoločnosť zamestnáva odborných pracovníkov z oblasti účtovníctva a auditu a externých spolupracovníkov z oblasti financií a daní. Hlavnou činnosťou je audit účtovných závierok a audit konsolidovaných účtovných závierok. V spolupráci s daňovým poradcom poskytujeme našim klientom aj daňové poradenstvo. Okrem týchto služieb poskytujeme spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy,ekonomické a účtovné poradenstvo a spracovanie finančných analýz podnikateľských subjektov. Spoločnost TAX AUDIT CONSULT, spol. s r.o. pôsobí v oblasti auditov už od roku 1995 a je členom Komory auditorov Slovenskej republiky. V našej firme pôsobí tím auditorov, tím ich asistentov a odborných spolupracovníkov.

Zákaznický servis poskytujeme v rámci celej SR, špecializujeme se hlavne na Západné Slovensko, v ktorom má naša firma sídlo.


Účastníme se alebo spolupracujeme na zabezpečení priebehu auditorských prác vo velkých i malých spoločnostiach, slovenských i so zahraničnou účasťou. Zeznam niektorých našich klientov za uplynulé obdobie nájdete na stránke referencie.

Z hľadiska oborovej segmentacie sa jedná prředovšetkým o spoločnosti z oblastí:

  • priemyslovej výroby
  • potravinárskej výroby
  • stavebno výrobných a stavebno montážnych činností
  • obchodných spoločností

Nie je však pre nás rozhodujúca veľkosť Vašej firmy alebo odbor v ktorom podnikáte. Orientujeme sa na všetkých klientov, ktorí majú záujem o kvalitné finančnéí služby, hlavne v oblasti auditu.