TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo poskytované našim klientom smeruje do týchto oblastí:

  • riešenie zložitých účtovných prípadov
  • optimálne nastavenie účtovného systému - optimalizácia vstupov a výstupov
  • spracovanie a vytvorenie obehu účtovných dokladov
  • konzultácie so softvérovou firmou v oblasti nastavenia výpočtového systému