TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Finančné analýzy

Vypracovávame finančné analýzy pre potreby našich klientov na základe výsledkov hospodárenia ku dňu účtovnej závierky. Podľa požiadaviek vypracujeme finančnú analýzu aj v priebehu účtovného obdobia v prípade potreby predkladania finančným inštitúciam, alebo obchodným partnerom.