TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Ekonomické a účtovné poradenstvo:

Ďalšou činnosťou našej spoločnosti je ekonomické poradenstvo a poradenstvo v oblasti účtovníctva. Ekonomické a účtovné poradenstvo dáva našim klientom záruku, že ich podnikateľské aktivity budú prebiehať v súlade s platnými zákonmi v oblasti účtovníctva, daní a financovania v Slovenskej republike.